Arıtma Kimyasalları

Yayınlayan cansu 27/03/2018 0 Yorumlar
Arıtma Kimyasalları
 
Hidroklorik Asit (HCl)
Ters osmoz sistemlerinin çalışma performansını artırmak, sürdürebilir kaliteli üretimi korumak amacıyla ham suya membranlara ulaşmadan önce dozlanır. Böylece iyonların membranlara çökelme eğilimini azaltır.
 
Kimyasal Özellikler
 
Konsantransyon (HCI) : min %30
Görünüş : Berrak
Renk : Renksiz - Açık Sarı
Yoğunluk (15 oC) : 1.152  gr/c3
Kullanım Şekli
Hidroklorik asit suyla seyreltilerek  Optus Mühendislik. yetkili teknik servis personeli tarafından suyun karakteristik özelliğine ve sistemin çalışma koşullarına bağlı olarak belirlenen değere göre dozaj pompası aracılığıyla set edilerek enjekte edilir.
 
Ambalaj ve Depolama
Hidroklorik asit 25 - 35 kg lık plastik bidonlar servis edilir. Kimyasal orjinal ambalajında havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak olan alanlarda depolanabilir.
 
 
Antiskalant
Antiskalant kimyasalı Ters Ozmos sisteminin besi suyunda Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının Ca2CO3 ve Mg2CO3 tuzları şeklinde membranların üzerinde çökelerek scale ve kabuklaşmasını engellemek amacı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.
 
Antiskalant polimerik yapıda br üründür. Uçucu ve yanıcı değildir.
 
 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 
Görünüm : Renksiz - sarı ve sıvı
Yoğunluk (20 oC) : 1.10 +- 0,06 g/cm
pH (%1 20 oC) : 2.0
Donma Noktası : < - 10 oC
Kullanım Şekli
Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun  karakteristik özellikleri ile sistem ve ortamın çalışma koşullarına bağlı olması sebebiyle bu oran Optus Mühendislik. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere bağlı set edilir.
 
Ambalaj ve Depolama
Antiskalant 30 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.
 
 
Sodyum Hipklorit (Klor)
Ham suda bulunabilecek demir ve mangan ya da mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.
 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm : Yeşilimsi Sarı - Sıvı
Renk : Yeşilimsi Sarı
pH : > 12
Kullanım Şekli
Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun  karakteristik özelliklerine bağlı olarak EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere set edilir.
 
Ambalaj ve Depolama
Sodyum Hipoklorit ( Klor ) kimyasalı 25 -35- 70 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.
 
 
Sodyum Hidroksit (Kostik)
Kostik kimyasalı ham su pH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu pH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.
 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm : Berrak ve Sıvı
Renk : Renksiz
pH :  14
Yoğunluk : 1.32 - 1.52 g/cm3 (30 %-50 %)
 
Kullanım Şekli
Kostik (NaOH) kimyasalı ham suya sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı dengelenecek olan pH değerine bağlı olarak EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değerde set edilir.
 
Ambalaj ve Depolama
Sodyum Hidroksit ( Kostik ) kimyasalı 48 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır.
 
Sodyum Metabisülfit (SMBS)
Sudaki klor (NaOCI) ters ozmoz membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebep olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.
 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm : Beyaz ve açık
Renk : Krem
pH :  4 - 4.6
Ambalaj ve Depolama
Sodyum Metabisülfit ( SBMS ) 25 kg lık paketler içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında sudan, buzdan, asit ve okside edici maddelerden uzakta soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanabilir.
 
 
Asidik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı
Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde membranların üzerinde biriken iyonların belli aralıklar ile temizlenmesi işlemi için kullanılan bir yıkama sıvısıdır. Daha çok karbonat ve sülfatların çökelmesinde kullanılır. Organik asit ve inhibitörlerin karışımından oluşur.
 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm : Berrak ve Sıvı
Renk : Renksiz - sarı
pH (%1 - 20 oC): < 3,5
Yoğunluk (20 oC) : 1,15 +- 0,1 g/cm3
Çözünürlük : Suda tamamen çözünebilir
Ambalaj ve Depolama
Asidik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.
 
 
Bazik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı
Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde üzerinde biriken iyon ve kirlilik yükünün fazla olduğu membranlarda, daha çok bakteriyel kirliliği gidermek amacı ile kullanılan bir yıkama sıvısıdır.
 
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Görünüm : Sıvı
Renk : Renksiz - sarı
pH (%1 - 20 oC): > 10
Yoğunluk (20 oC) : 1,08 +- 0,05 g/cm3
Çözünürlük : Suda tamamen çözünebilir
Ambalaj ve Depolama
Bazik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

Yorum Yaz

Loading...

E-Ticaret Sistemleri